Dodaj do ulubionych                  Startuj z nami                  Poleć nas znajomemu

    :: Dział ::

 

Strona przeniesiona na adres:

www.dhost.info/inzynieria

 

SPAWALNICTWO

Strona poświęcona jest zagadnieniom i zjawiskom, które są związane z procesem spawania. Wiadomości tu zawarte oparte są na zagadnieniach związanych z przemysłem okrętowym.

Odkształcenia spawanych kadłubów okrętowych, ze względu na wielkość i charakter konstrukcji stwarzają szczególnie bogatą problematykę niespotykaną w tym zakresie przy innych konstrukcjach spawanych. Stąd ośrodki zajmujące się w szerszym zakresie zagadnieniami dotyczącymi odkształceń spawalniczych prace swoje prowadzą najczęściej właśnie w odniesieniu do konstrukcji okrętowych.

Odkształcenia spawalnicze powodują rozkład naprężeń w obciążonej konstrukcji nieprzewidywalny przez konstruktora, wpływając tym samym na właściwości wytrzymałościowe. Zjawisko to jest powiększane poprzez działanie naprężeń własnych wywołanych procesem spawania, rozłożonych w przekroju w sposób nierównomierny. Jednym z rodzajów odkształceń jest skurcz spawalniczy. Jest to nie korzystne zjawisko występujące w procesie spawania powodujące kurczenie się materiału, co w konsekwencji prowadzi do zmiany długości materiału – skrócenia. Ma to istotne znaczenie przy łączeniu kolejnych sekcji i towarzyszy przez cały czas temu procesowi od montażu na stanowisku sekcji płaskich aż do momentu łączenia ze sobą gotowych bloków w doku.

Trudności związane ze wstępnym określeniem odkształceń, jakie wystąpią po procesie spawania, powodują, że konstruktor najczęściej nie uwzględnia odkształceń spawalniczych w obliczeniach wytrzymałościowych, robiąc nierealne założenie, że projektowana konstrukcja powinna być wykonana przez warsztat z idealnym zachowaniem wymiarów i kształtów. W rzeczywistości każda konstrukcja spawana posiada mniejsze lub większe odkształcenia, które mogą być tylko w pewnym stopniu ograniczone w wyniku zastosowania odpowiednich metod prostowania i obliczenia skurczu spawalniczego z uwzględnieniem jego w wymiarach elementów konstrukcyjnych lub poprzez zastosowanie naddatku technologicznego i późniejsze obcięcie nadprogramowego zapasu materiału.

Stosowanie metody dodawania naddatków technologicznych jest bardziej kosztowne niż wyliczenie skurczu i dodanie do wymiaru odpowiedniej ilości zapasu dla tzw. Metody bez zapasowej.

Usuwanie odkształceń spawalniczych związane jest ze znacznymi kosztami. Wynikają one głównie z dużej pracochłonności operacji prostowania. Szczególnie kosztowne jest prostowanie konstrukcji cienkościennych. Pracochłonność tej operacji sięga średnio 25 – 30 % ogólnej pracochłonności wykonania konstrukcji, a może być znacznie większa przy nieodpowiednim procesie technologicznym montażu i spawania. Jest to spowodowane w dużym stopniu niedoskonałością stosowanych metod prostowania. Do tego doliczając pracochłonność na obcięcie naddatków technologicznych otrzymujemy ponad 40 % pracochłonności przy usuwaniu niekorzystnych skutków spawania. Można tą liczbę zmniejszyć poprzez stosowanie metody bez zapasowej unikając czasochłonnego i kosztownego procesu odcinania naddatków technologicznych.

 

 


Spawalnictwo


Obróbka

FORUM

NOWE

 

    :: Strona Główna ::

 

     :: Metoda spawania ::

     TIG

     SAW

     ESW

     FCAV

     Gazowe

     MIG/MAG

     Plazmowe

     Elektrogazowe

     MMA - Elektrodą otuloną

 

       :: Informacje ogólne ::

     Spawalność

     Reduktor

     Palnik i obsługa...

     Gazy spawalnicze

     Przygot.  brzegów

 

       :: Odkształcenia ::

     Budowa złącza

     Proces krzepnięcia metalu w spoinie

     Zapobieganie powstawaniu naprężeń

     Wpływ skurczu na spawane materiały

     Klasyfikacja odkształceń i naprężeń

     Naprężenia własne i metody eliminowania

 

    :: Inne ::

     Download

     Literatura

     Kontakt

     O mnie...

 

     Index A - Z

 

     Dla odwiedzających

 

     Linki

 

     KSIĘGA GOŚCI